Institut de Pathologie et de Génétique a.s.b.l.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

    Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, l’IPG a révisé l’ensemble de ses demandes d’analyse en y intégrant les toutes dernières évolutions médicales, une plus grande ergonomie ainsi qu’un respect strict de la législation en vigueur.

    Vous les retrouverez en cliquant sur le bouton « DEMANDE D’ANALYSES ». Complémentairement, l’IPG assure une plus grande facilité d’accès à ses protocoles médicaux NIPT, HPV, Cyto et Anapath grâce à une publication, pour les médecins et les patients, de ses compte-rendus sur les Réseaux de Santé Wallon rsw.be et Bruxellois brusselshealthnetwork.be .


Welkom op de website van het Instituut voor Pathologie en Genetica (IPG), gespecialiseerd in  medische diagnose van pathologische anatomie, klinische genetica, moleculaire en cellulaire biologie.

  •             Anatomopathologie:

Anatomopathologie heeft als doel om een nauwkeurige diagnose te stellen op basis van uitstrijkjes, cytologische puncties, endoscopische biopten of chirurgische stalen.

Haar toepassingsgebied omvat het hele menselijk lichaam en impliceert meerdere en gevarieerde pathologieën zoals infecties, ontsteking, goedaardige en kwaadaardige tumoren (oncopathologie).

De ontvangen stalen worden op conventionele wijze onderzocht (histopathologie): eerst macroscopisch en, na voorbereiding van histologische plaatjes, met een optische microscoop.

Daarnaast kunnen eveneens speciale technieken uitgevoerd worden om een diagnose te stellen. Ze doen beroep op de histochemie, namelijk speciale kleuringen om sommige weefselbestanddelen duidelijk zichtbaar te maken (collageen, mucine, amyloïde), infectieuse pathogenen (bacterieën, schimmels) of chemische substanties (ijzer, koper, calcium) ; op de immunohistochemie (identificatie (op coupes) van verschillende proteinen door middel van specifieke antilichamen) of alsook op de electronische microscopie (ultrastructurele studie van de stalen).

Voor meer informatie:   gabriela.beniuga@ipg.be              fichier@ipg.be

  •             Klinische genetica :

IPG is één van de acht officieel erkende belgische centra voor de menselijke genetica. Consultaties i/d genetica worden aangeboden aan alle patienten die geconfronteerd worden of ongerust zijn over een risico van genetische ziekten (constitutionele, prenatale, kankergenetica of metabolische ziekten).

Voor meer informatie: karin.dahan@ipg.be              secret.genet@ipg.be

  •         Cellulaire en moleculaire biologie:

Het departement van cellulaire en moleculaire biologie gebruikt technieken die het mogelijk  maken een cytogenetische en/of moleculaire diagnose te stellen van de verschillende erfelijke (menselijke) pathologieën of verworven pathologieën.

De constitutionele sector  bevat het onderzoek van de erfelijke ziekten (waaronder erfelijke kankers). De erfelijke ziekten worden van generatie tot generatie overgedragen en de afwijkingen van de genetische code (of mutatie) zijn al in alle cellen van de patient aanwezig sinds de geboorte. Verschillende benaderingen kunnen worden gebruikt afhankelijk van de soort gezochte afwijking : klassieke cytogenetica (caryotype), Fluorescence In Situ Hybridation (FISH), Comparative Genome Hybridation (CGH μ array), Next-Generation Sequencing (NGS) ou Non Invasive Prenatal Test (NIPT).

De onco-hematologie sector betreft het onderzoek van bloedziekten, beenmerg- en klierziekten, met name een gebrekkige productie, ontwikkeling of maturatie van de hematopoïetische cellen (rode bloedcellen, witte bloecellen en bloedplaatjes). Aandoeningen zoals leukemie en lymfomen worden dagelijks onderzocht op diensten van hematologie, oncologie en inwendige geneeskunde.

Deze ziekten worden gekenmerkt door genetische afwijkingen verworven tijdens het leven en zijn dus enkel en alleen maar aanwezig in zieke somatische cellen.

De infectieuse sector verzekert een identificatie van de pathogenen op basis van moleculaire biologie methoden en geeft een hogere nauwkeurigheid dan de conventionele werkwijzen.

Voor meer informatie: pascale.hilbert@ipg.be           secretariat.bm@ipg.be

pdf_iconAanvraag onderzoek